Skip to content

Bokningsvillkor

Allmänna bokningsvillkor Camp Järvsö per 2021-10-08

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Camp Järvsö AB, som är medlem av besöksnäringens branschorganisation Visita, och besökande gäst vid bokning av vistelse på Camp Järvsö som inkluderar övernattning.

Särskilda bokningsvillkor gäller för grupp- och konferens samt aktiviteter.


Trygghetspaket – Öppet köp och fri ombokning
 • FRI AVBOKNING – OAVSETT SKÄL

Gäller upp till 60 dagar före ankomst. Oavsett skäl.

 • OMBOKNING UTAN AVGIFT – UPP TILL 14 DAGAR INNAN ANKOMST

Fri ombokning till nya datum som längst 15 månader från ordinarie ankomst. Max 1 ombokning. Oavsett skäl.

 • FRIA NAMNÄNDRINGAR

Har någon i ditt sällskap fått förhinder? Byt kostnadsfritt till en ny person fram till 48h innan avresa. Oavsett skäl.

 • Om det vid tidpunkten för bokad vistelse råder restriktioner från myndigheter som omöjliggör genomförandet av vistelsen så återbetalas hela vistelsens pris.

Ovan villkor gäller tills vidare.


Anmälningsavgift och slutbetalning

En anmälningsavgift om 20% av vistelsens totala pris, dock minst 500 kr per person, betalas i samband med att bokningen görs online. Vid bokning via mail eller telefon så skickas en faktura ut för betalning inom 7 dagar.

I tillägg till anmälningsavgiften kommer eventuellt avbeställningsskydd och i vissa fall kostnad för speciellt valda aktiviteter.

Vid utebliven betalning av anmälningsavgift skickas påminnelse ut 1 gång. Om betalning ändå inte erläggs avbokas bokningen.

Slutbetalning av vistelsens ska ske 40 dagar före ankomst.

Vid bokning mindre än 40 dagar innan ankomst slutbetalas hela bokningen vid bokningstillfället.


Bekräftande av bokningen

Bokningen är bekräftad av Camp Järvsö när kunden erhållit en bokningsbekräftelse och faktura. Det åligger kunden att kontrollera att allt är korrekt på bokningsbekräftelsen.

Eventuella ändringar eller felaktigheter ska meddelas senast 7 dagar efter bekräftelsen skickats ut. Därefter kan en ändringsavgift komma att tas ut plus eventuella merkostnader som ändringen medför Camp Järvsö.


Avbokning

Avbokning ska ske muntligen eller skriftligen.

Expeditionskostnaden vid avbokning av vistelse per bokning är:

>40 dagar 20% av bokningens värde

39-14 dagar 50% av bokningens värde

13-0 dagar 100% av bokningens värde

Kunden kan skydda sig mot kostnader för avbokning genom att teckna ett avbeställningsskydd.


Avbeställningsskydd

Vi har tre olika avbeställningsskydd och dessa tecknas per logienhet (dvs vid bokning av två rum så ska 2 avbeställningsskydd tecknas):

TRYGG (295 kr): Avbokning kan göras fram till kl. 18.00 kvällen innan ankomstdagen och gäller endast vid sjukdom eller olycksfall som drabbar någon i sällskapet. Detta måste då styrkas med uppvisande av läkarintyg.

TRYGGARE (495 kr): Fri avbokning fram till 40 dagar innan din ankomst oavsett anledning. Om det är mindre än 40 dagar kvar innan ankomst kan avbokning endast ske (fram till kl. 18.00 kvällen innan ankomstdagen) vid sjukdom eller olycksfall som styrks med läkarintyg.

TRYGGAST (795 kr): Fri avbokning fram till 7 dagar innan din ankomst oavsett anledning. Om det är mindre än 7 dagar kvar till ankomst kan avbokning endast ske (fram till kl. 18.00 kvällen innan ankomstdagen) vid sjukdom eller olycksfall som styrks med läkarintyg.

Vid avbokning ges 100% återbetalning förutom kostnaden för det avbeställningsskydd du väljer.


Ansvar

Samtliga gäster deltager på träning och aktiviteter på egen risk. Det är var och ens ansvar att kontrollera med läkare att man klarar att utsätta sig för fysisk ansträngning. Målsman ansvarar för barn och ungdomar upp till 17 år.


Minimiantal

För att vissa aktiviteter/programpunkter ska genomföras kan det krävas ett minst antal deltagare. Detta framgår i så fall av beskrivningen av aktiviteten/programpunkten.


Program, aktiviteter och faciliteter

Allt deltagande i vistelsens program och aktiviteter ingår i vistelsens pris om inte annat särskilt är angivet. Alla Camp Järvsös faciliteter är även de avgiftsfria att använda om inte annat är särskilt angivet.

I vissa fall måste bokning ske för att försäkra sig om plats.


Speciella event – temadagar

Camp Järvsö arrangerar kontinuerligt speciella event och temadagar. För dessa tas oftast en särskild avgift ut. Detta framgår i så fall vid bokningstillfället.


Programändringar/ledarändringar

Camp Järvsö förbehåller sig rätten att ändra programpunkter och namngivna ledare/föreläsare i de angivna programmen förutsatt att detta inte påverkar resans program väsentligt.


Film och bilder

Rättighet att använda bilder, film och e-postadress Camp Järvsö dokumenterar sin verksamhet med hjälp av fotografier och filmer. Dessa bilder kan komma att användas på Camp Järvsös hemsidor, sociala medier, annonser, artiklar eller andra kommersiella sammanhang. Genom att godkänna Camp Järvsös resevillkor så godkänner resenären denna användning. Om resenären inte vill medverka på bild/film måste han/hon uttryckligen meddela detta under vistelsen.


Nyhetsbrev

Kunden ger sitt samtycke till att motta Camp Järvsös nyhetsbrev vid godkännandet av bokningsvillkoren. Kunden kan enkelt avregistrera sig från nyhetsbrevet, via länk längst ned i nyhetsbrevet.


Val av rumskategori (logi)

I bokningsprocessen måste man välja logi baserat på hur många personer som bokningen gäller för. Om man är ensam måste man välja enkelrum.

Många ensamresande önskar dela rum med andra ensamresande för att undvika ett enkelrumstillägg.  Detta kan då anges som särskild kommentar i bokningen. Vi kan dock inte garantera att annan person finns att dela med utan då förbehåller Camp Järvsö sig rätten att ta ut aktuellt pris.


Överlåtelse av bokning

En bokning kan överlåtas till en annan person(er) mot en ändringsavgift.


Ändringsavgifter

Ändringsavgifter, i de fall då det går att ändra en bokning tar arrangören ut en administrativ avgift på 1000 kr plus merkostnader som uppstår. Man kan inte ändra /skjuta fram en bokning till senare datum efter det att man betalat anmälningsavgiften.


Kundens rättigheter och skyldigheter

Rättigheter:

 • Om rummet inte är i utlovat skick så har du rätt att säga upp avtalet eller i mån av plats byta rum.
 • Har du klagomål på Camp Järvsö bör du framföra dem till oss snarast så att vi har en chans att rätta till dessa och ge dig den upplevelse du betalt för.
 • Fel som uppstår under vistelsen ska anmälas omgående.
 • Du får gärna även berätta positiva intryck från din vistelse hos oss.
 • Vi tillåter husdjur i specifika rum och lägenheter (begränsat antal)

Skyldigheter:

 • Du ska vårda rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
 • Skidor och cyklar samt annan skrymmande utrustning får ej förvaras på rummen utan ska förvaras i särskilt anvisade förvaringsutrymmen.
 • Mellan kl 22.00 och kl 07.00 ska gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster.
 • Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att någon i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Du och dina gäster är skyldiga att följa de bestämmelser som gäller för rökförbud på hela hotellet.
 • Det får inte bo fler personer i rummet än vad som uppgavs vid bokningen.
 • Vid hyra av utrustning bär hyrestagaren fullt ansvar för utrustningen. Detta gäller såväl förvaring under hyrestiden som ersättning vid förkommen eller skadad utrustning.
 • Stöldförsäkring ingår ej vid din bokning hos oss.
 • Du och dina gäster ansvarar själva för egendom som förvaras i hotellrum eller i hotellets övriga lokaler.
 • Överträdelse av ovanstående regler beivras och debiteras med en avgift från 2000 kr eller mer beroende på kostnad för skada, sanering eller ersättning av inventarier.

In- och utcheckning

Du har tillgång till ditt logi från kl 15.00 ankomstdagen och utcheckning ska ske kl 12.00 avresedagen. Du är välkommen att använda våra faciliteter från 12.00 ankomstdagen om du anmäler dig i receptionen. Vi erbjuder både bagagerum och omklädningsrum med dusch.

I mån av plats kan du förlänga din utcheckning/vistelse. Detta görs genom att kontakta receptionen.


Åldersgränser

För att bo på Camp Järvsö ska du ha fyllt 18 år annars behöver målsman vara en del av sällskapet som bor på campingplatsen/i stugan.

För att utnyttja Camp Järvsös gym ska man ha fyllt 16 år.

Alla är välkomna till oss alla perioder men vårt utbud är inte barnanpassat när vi inte har familjeperioder. Åldersgränsen är alltid 16 år för deltagande i program och aktiviteter (förutom under familjeperioder). Barn- och ungdomar kan dock alltid utnyttja fasta aktiviteter som inte ingår i vistelsens program (dvs ej ledarledda). Åldersgränsen i gymmet är alltid 16 år.


Familjeperioder

Under vissa perioder erbjuds, utöver det normala programmet, också familjeanpassade aktiviteter och ledarledda programpunkter. Dessa perioder är oftast under skollov och programmen framgår i beskrivningen av dessa perioder.

Krig, strejk, naturkatastrofer
Camp Järvsö har rätt att träda ifrån bokningen om beställd produkt inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, strejk, naturkatastrof, längre avbrott i vatten och energitillförseln, eldsvåda med mera. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalt med avdrag för 350 kr i administrativa kostnader samt kostnaden för Av- och ombokningsskyddet.

Följ oss på Instagram

Dagliga uppdateringar om vad som händer hos oss på Camp Järvsö Hotell & Konferens hittar du på Instagram. Från stort till smått inom aktiviteter, natur, mat och mycket mera.